אגפים ומחלקות

​​​​ת"ד 6421, באר שבע 84162
 טלפון: 08-6591300
פקס: 08-9972731


  
  
  
אגף משאבי אנוש08-6591317salem@ksifa.net
דובר המועצה08-6591306dover@ksifa.net
המחלקה לשירותים חברתיים08-6643706revaha@ksifa.net
השירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ"ח)08-6591329
לשכת ראש המועצה08-6591300lishka@ksifa.net
מבקר המועצה ותלונות ציבור08-6591330mevakir@ksifa.net
מזכיר המועצה08-6591318omar@ksifa.net
מחלקת גבייה08-6591313gvia@ksifa.net
מחלקת גזברות08-6591308gizbarut@ksifa.net
מחלקת הנדסה08-6591320handasa@ksifa.net
מחלקת הספורט050-5353883adnan712@walla.com
מחלקת חינוך08-6591326hinuch@ksifa.net
מחלקת חירום08-6591346kabat@ksifa.net
מחלקת רכש08-6591312Yosef4u@yahoo.com
מחלקת תברואה08-6591333tavroah@ksifa.net
מתנ"ס כסייפה08-9959164ali.a@matnasim.org.il
נציגות התחבורה הציבורית08-6591331tahbura@ksifa.net
רישוי עסקים0523906856eli@ksifa.net

​​​​