הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

ועדות המועצה

בבחירת וע​דה ייפתח מידע נוסף:

  
ועדת הנהלה וכספים
ועדת מכרזים
ועדת ביקורת
ועדת מל"ח
ועדה לאיכות הסביבה
ועדת הנחות ומסים
ועדת שמות
ועדת חינוך
ועדת תנועה
ועדת רכש
ועדת הקצאות

​​​​