הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

ועדות המועצה

בבחירת וע​דה ייפתח מידע נוסף:

  
ועדת הנהלה וכספים
ועדת מכרזים
ועדת ביקורת
ועדת מל"ח
ועדה לאיכות הסביבה
ועדת הנחות ומסים
ועדת שמות
ועדת חינוך
ועדת תנועה
ועדת רכש
ועדת הקצאות
ועדת התקשרויות
ועדת תמיכות
ועדת מלגות
ועדת כ"א
צוות לתיקון ליקויים

​​​​