בתי ספר

שם המוסדמנהלטלפוןפקסטלפון ניידסמל בי"סכפתור לפרטים נוספים
בי"ס תל אלמלחמחמוד אלעמור08-995346908-9973010050-7586881618132פתח מידע נוסף
אבו ואדיג'ומעה אלע'נאמי08-997419308-9974194050-9027783618488פתח מידע נוסף
בי"ס תל כסיףג'מאל אבו סבייח08-995365808-9956779050-7586859618173פתח מידע נוסף
בי"ס חמאדאברהים אבו רביעה08-995790508-9973073050-2966657618041פתח מידע נוסף
בי"ס יסודי חדש שכ' 30 "אלאמל"חאתם אבו עג'אג'08-649179108-6491791054-9435432618827פתח מידע נוסף
בי"ס יסודי חדש "אלאנדלוס"סולטאן אלקורעאן08-995344108-9953442050-7586861, 050-7262007618868פתח מידע נוסף
בי"ס אלירמוקאיוב אמטיראת08-9974292, 08-994728808-9974292050-9929961618538פתח מידע נוסף
בי"ס לחינוך מיוחדנאיף אבו עג'אג'08-995466308-9959033052-2967142627018פתח מידע נוסף
בי"ס אלפארוקעודה אלעמור05-995656008-9956602054-9933343648139פתח מידע נוסף
בי"ס אלפארוקנסאר אלדדא08-622655108-9956603054-9933213648139פתח מידע נוסף
חט"ב עמלחליל אבו רביעה08-699962508-9979672054-2630800800037פתח מידע נוסף
תיכון עמלנאיף אבו רביעה08-995888808-9973489054-9933880800037פתח מידע נוסף
מקיף אלמותנביחליל אלדהאבשהמאלי מזכירה 08-622590308-6225905054-9930172610006פתח מידע נוסף

 

  
  
  
  
  
  
בי"ס תל אלמלח61813208-995346908-9973010מחמוד אלעמור050-7586881
אבו ואדי61848808-997419308-9974194ג'ומעה אלע'נאמי050-9027783
בי"ס תל כסיף61817308-995365808-9956779ג'מאל אבו סבייח050-7586859
בי"ס חמאד61804108-995790508-9973073אברהים אבו רביעה050-2966657
בי"ס יסודי חדש שכ' 30 "אלאמל"61882708-649179108-6491791חאתם אבו עג'אג'054-9435432
בי"ס יסודי חדש "אלאנדלוס"61886808-995344108-9953442סולטאן אלקורעאן050-7586861, 050-7262007
בי"ס אלירמוק61853808-9974292, 08-994728808-9974292איוב אמטיראת050-9929961
בי"ס לחינוך מיוחד62701808-995466308-9959033נאיף אבו עג'אג'052-2967142
בי"ס אלפארוק64813905-995656008-9956602עודה אלעמור054-9933343
בי"ס אלפארוק64813908-622655108-9956603נסאר אלדדא054-9933213
חט"ב עמל80003708-699962508-9979672חליל אבו רביעה054-2630800
תיכון עמל80003708-995888808-9973489נאיף אבו רביעה054-9933880
מקיף  אלמותנבי610006מאלי מזכירה 08-622590308-6225905חליל אלדהאבשה054-9930172