הצהרת בריאות

טופס הצהרת בריאות - (בהתאם לתקנות לשעת חירום משרד הבריאות - קורונה )

נא למלא השדות ולשלוח

 

סימן (*) שדה חובה
נא לסמן או לחתום בעכבר או באצבע