אירועים

  
  
28/12/2020 18:00انجازات المجلس المحلي كسيفة
23/03/2020 14:00שאלון לתושבים/استبيان للمواطنين
​​

​​