חזון ומטרות

​ רשות מקומית כסיפה היא גוף העוסק בניהול העניינים המקומיים של הישוב . עם השירותים שמעניקה רשות מקומית לתושביה נמנים תכנון היישוב ,תשתיות ומתן שרות לתושבים בו, רישוי עסקים , הפעלת מערכת החינוך, ניקוי הרחובות ופינוי פסולת , אירועי תרבות , ספורט, הכנת הישוב לחירום –(הפעלת השירותים המוניציפליים בחירום).
המועצה פועלת באמצעות ועדות חובה ולצידו ועדות רשות. הוועדה היא המסגרת שבה ממקדת המועצה את עבודתה. זהו למעשה הפורום הציבורי-מקצועי של הרשות והזירה שבה נפגשים נבחרי הציבור יחד עם חברי ההנהלה והדרגים המקצועיים הבכירים במועצה ושומעים את המומחים והיועצים השונים לקבלת החלטות ומתן שירות לתושב .

חזון ומטרות הרשו​​ת

כסייפה היא מועצה מתפתחת השואפת להישגים גבוהים ומשמעותיים בשיתוף פעולה ישיר עם תושביה. המועצה שואפת ליצירת חיי קהילה איכותיים תוך שמירה על צביון כפרי, חוסן קהילתי וחיזוק המנהיגות המקומית. 

 מטרותינ​​ו הן

  • טיפוח ופיתוח המרחבים הפתוחים (שצ"פ) וערכי הנוף והמורשת הבדואית.
  • השקעה בחינוך למצוינות, טיפוח התרבות ושירותי הרווחה למען התושבים בניית ספריה מקומית ומועדונים לקשיש.
  • שיתוף הציבור באחריות לאיכות חיים, איכות הסביבה, שמירה על הטבע והרחבת הישוב.
  • חיזוק כלכלי, קיום תעסוקה, פיתוח אזורי תעשיה, פיתוח חזית מסחרית משני צדי הכביש המרכזי ובניית תשתיות ופיתוח אזורי לתיירות בשילוב עם רשויות המדינה.
  • יעדים ליצירת אינטראקציה ושיתוף פעולה בין התושבים, הקמת תשתית מערכתית התומכת בפיתוח התרבות והספורט.
  • הקמת צוות חירום בכל הכפר.

תחום אחריות

 חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, פינוי אשפה, טאוט רחובות, מוסדות ציבור, תשתיות, תאורת רחובות, נגישות, רווחה.

 انجازات المجلس المحلي ك​سيفة إليكم النسخة الالكترونية من نشرة إنجازات المجلس المحلي كسيفة2019/202