מכרזים ודרושים

כותרת מכרז פומבי מזכיר משני בית הספר
מספר מכרז 4/2020
שיוך דרוש
קישור
שאלון למועמד
תאריך פרסום 09/02/2020
מועד אחרון להגשה 20/02/2020 12:00
תוכן
 
קבצים מצורפים

מכרז פומבי מזכיר משני בית הספר

קישור:מכרז פומבי מזכיר משני בית הספר
שאלון למועמד:שאלון למועמד
תאריך פרסום:09/02/2020
מועד אחרון להגשה:20/02/2020 12:00