מכרזים ודרושים

כותרת נוסח מרכז מוקד רפואה דחופה
מספר מכרז 01/2020
שיוך מכרז
קישור
שאלון למועמד
תאריך פרסום 31/03/2020
מועד אחרון להגשה 08/03/2020 12:00
תוכן
קבצים מצורפים

נוסח מרכז מוקד רפואה דחופה

קישור:נוסח מוקד רפואה דחופה
תאריך פרסום:31/03/2020
מועד אחרון להגשה:08/03/2020 12:00