מכרזים ודרושים

כותרת מכרז פומבי יעוץ מוניציפאלי תכנוני
מספר מכרז 51/2019
שיוך מכרז
קישור
שאלון למועמד
תאריך פרסום 24/12/2019
מועד אחרון להגשה 15/01/2020 12:00
תוכן
קבצים מצורפים

מכרז פומבי יעוץ מוניציפאלי תכנוני

קישור:נוסח מכרז פומבי יעוץ מוניציפאלי תכנוני
תאריך פרסום:24/12/2019
מועד אחרון להגשה:15/01/2020 12:00