מכרזים ודרושים

כותרת בניית שלב ה בית ספר מקיף אלמותנבי
מספר מכרז 54/2019
שיוך מכרז
קישור
שאלון למועמד
תאריך פרסום 23/12/2019
מועד אחרון להגשה 23/01/2020 12:00
תוכן
 
קבצים מצורפים

בניית שלב ה בית ספר מקיף אלמותנבי

קישור:בניית שלב ה בית ספר מקיף אלמותנבי
תאריך פרסום:23/12/2019
מועד אחרון להגשה:23/01/2020 12:00