מכרזים ודרושים

כותרת בניית שלב ג בי"ס יסודי אלאמל
מספר מכרז  
שיוך מכרז
קישור
שאלון למועמד
תאריך פרסום 05/05/2019
מועד אחרון להגשה 30/06/2019 12:00
תוכן

סיור הקבלנים יערך בתאריך 22/05/2019 בשעה 11:00 במועצה מקומית כסיפה

קבצים מצורפים

בניית שלב ג בי"ס יסודי אלאמל

קישור:מכרז לבניית שלב ג בבית ספר יסודי אלאמל בשכונה 30
תאריך פרסום:05/05/2019
מועד אחרון להגשה:30/06/2019 12:00

סיור הקבלנים יערך בתאריך 22/05/2019 בשעה 11:00 במועצה מקומית כסיפה