מכרזים ודרושים

כותרת בניית שלב ג בי"ס אלאנדלוס
מספר מכרז  
שיוך מכרז
קישור
שאלון למועמד
תאריך פרסום 05/05/2019
מועד אחרון להגשה 30/06/2019 12:00
תוכן

סיור הקבלנים יערך בתאריך 22/05/2019 בשעה 10:00 במועצה מקומית כסיפה

קבצים מצורפים

בניית שלב ג בי"ס אלאנדלוס

קישור:מכרז לבניית שלב ג בבית ספר יסודי אלאנדלוס בשכונה 45
תאריך פרסום:05/05/2019
מועד אחרון להגשה:30/06/2019 12:00

סיור הקבלנים יערך בתאריך 22/05/2019 בשעה 10:00 במועצה מקומית כסיפה