מכרזים ודרושים

כותרת מכרז 022021 מנהל מרכז הילה מעודכן
מספר מכרז 02/2021
שיוך דרוש
קישור
שאלון למועמד
תאריך פרסום 05/01/2021
מועד אחרון להגשה 20/01/2021 12:00
תוכן
 
קבצים מצורפים

מכרז 022021 מנהל מרכז הילה מעודכן

קישור:מכרז 022021 מנהל מרכז הילה מעודכן
שאלון למועמד:שאלון אישי למועמד
תאריך פרסום:05/01/2021
מועד אחרון להגשה:20/01/2021 12:00