מכרזים ודרושים

כותרת פניה לקבלת הצעות ליועץ להקמת חכל בכסיפה
מספר מכרז  
שיוך מכרז
קישור
שאלון למועמד
תאריך פרסום 26/10/2020
מועד אחרון להגשה 15/11/2020 12:00
תוכן
 
קבצים מצורפים

פניה לקבלת הצעות ליועץ להקמת חכל בכסיפה

קישור:פניה לקבלת הצעות ליועץ להקמת חכל בכסיפה
תאריך פרסום:26/10/2020
מועד אחרון להגשה:15/11/2020 12:00