מכרזים ודרושים

כותרת פנייה לקבלת הצעות ליועץ וניהול פרויקט הקמת מוקד-מרכז הפעלה עירוני לשגרה ובחירום. מ.מ כסיפה
מספר מכרז  
שיוך מכרז
קישור
שאלון למועמד
תאריך פרסום 07/09/2020
מועד אחרון להגשה 24/09/2020 13:00
תוכן
 
קבצים מצורפים

פנייה לקבלת הצעות ליועץ וניהול פרויקט הקמת מוקד-מרכז הפעלה עירוני לשגרה ובחירום. מ.מ כסיפה

קישור:פנייה לקבלת הצעות ליועץ וניהול פרויקט הקמת מוקד-מרכז הפעלה עירוני לשגרה ובחירום. מ.מ כסיפה
תאריך פרסום:07/09/2020
מועד אחרון להגשה:24/09/2020 13:00