מכרזים ודרושים

כותרת מכרז לביצוע מערכת בקרת תאורה במועצה המקומית כסיפה
מספר מכרז 21/2020
שיוך מכרז
קישור
שאלון למועמד
תאריך פרסום 26/07/2020
מועד אחרון להגשה 19/08/2020 12:00
תוכן
 
קבצים מצורפים

מכרז לביצוע מערכת בקרת תאורה במועצה המקומית כסיפה

קישור:מכרז לביצוע מערכת בקרת תאורה במועצה המקומית כסיפה
תאריך פרסום:26/07/2020
מועד אחרון להגשה:19/08/2020 12:00