מכרזים ודרושים

כותרת מכרז פומבי למנהל חשבונות במחלקת חינוך
מספר מכרז 01/2020
שיוך דרוש
קישור
שאלון למועמד
תאריך פרסום 23/07/2020
מועד אחרון להגשה 20/08/2020 16:00
תוכן
 
קבצים מצורפים

מכרז פומבי למנהל חשבונות במחלקת חינוך

קישור:מכרז פומבי למנהל חשבונות במחלקת חינוך
שאלון למועמד:שאלון למועמד
תאריך פרסום:23/07/2020
מועד אחרון להגשה:20/08/2020 16:00