מכרזים ודרושים

כותרת מכרז פומבי למנהל מחלקת שפ"ע
מספר מכרז 5/2020
שיוך דרוש
קישור
שאלון למועמד
תאריך פרסום 23/07/2020
מועד אחרון להגשה 20/08/2020 16:00
תוכן
 
קבצים מצורפים

מכרז פומבי למנהל מחלקת שפ"ע

קישור:מכרז פומבי למנהל מחלקת שפע
שאלון למועמד:שאלון למועמד
תאריך פרסום:23/07/2020
מועד אחרון להגשה:20/08/2020 16:00