תנאי שימוש

​המידע באתר נועד לשמש כלי עזר למשתמש ולא בא כתחליף לעיון בחומרים הבסיסים. במידע גם אין כדי להטיל על מועצה מקומית כסייפה או על גוף סמך שלה (להלן יוגדרו: "המועצה") חובה כלשהי כלפי המשתמש במידע.
המועצה אינה אחראית לכל טעות, פגם ו/או כל ליקוי שימצא במידע והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע כפי שהתפרסם בפרסומים רשמיים, כדוגמת פרוטוקולים של המועצה, פרסומים ברשומות ו/או אצל הגופים האחרים המפורטים לעייל והמחזיקים במידע הנ"ל.

​​המידע שנ​אסף באתר 

בעת השימוש באתר נאסף מידע, ללא זיהוי אישי וזאת באופן אוטמטי. המידע שנאסף כולל רישורים, תפיה בדפים, אתרי אינטרנט, נערכות הפעלה בשימוש, מדינות מהן נערכה הפניה, אתרים מהם הגיעה הפניה. למידע זה יש אופי סטטיסטי שאינו כולל זיהוי אישי ואינו מאפשר לדעת את פרטיך. בכל מקרה שבו מדובר במידע הכולל זיהוי – הוא יימסר לנו על ידך וביוזמתך. המועצה מפעילה אמצעי אבטחה קפדניים לצורך שימוש בטוח באתר, ובפרט שימוש בשירותים שמטרתם למנוע, בין היתר, חדירה לפרטיות. יחד עןם זאת יתכנו מקרים בהם קיים סיכון של ביצוע פעולה בלתי מורשית של הונאה מקוונת מסוג "פישינג" וכיוצ"ב ועל כן קיים צורך להיזהר מהודעות אלו.
מומלץ למשתמשים לעשות שימוש באמצעי אבטחה שונים, כדוגמת מערכת אנטי וירוס, הימנעות מפתיחת קבצים מאתרים לא מוכרים, הימנעות מקבלת שירותים מזוהים באמצעים המשמשים את הציבור הרחב, כדוגמת אינטרנט ציבורי וכיוצ"ב.​

אופן שמירת המידע הנא​סף ומה השימוש שיעשה במידע

השימוש בפרטים שתמסור יעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות הבאות: 
  1. כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים ותכנים באתר
  2. כדי לשפר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  3. במידה והינך רשות לתיק תושב – נשלח אליך מעת לעת מידע ותכנית שעשויים לעניין אותך. המידע שיועבר אליך יעשה על פי הסכמה מפורשת שלך לכך ותץמיד תוכל לבטל הסכמה זו.
  4. לטובת יצירת קשר לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו.
  5. לשם תפעולו ופיתוחו התקינים של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.

​​מתי נמסור מידע לצד שלישי 

ככלל לא יועבר על ידנו מידע אישי, למעט במקרים הבאים:
  1. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או את תנאיו של הסכם כלשהו שאישרת בקשר עם פעילותך באתר, או שתנסה לבצע פעולות המנוגדות לדין.
  2. במקרה של קבלת צו שיפוטי למסירת המידע.
  3. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, בינך לבין המועצה, כאשר מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.  

Cookies​

אנו משתמשים ב-"עוגיות(Cookies) "לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הן מסייעות לנו, בין השאר, לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. הן יכולות לשמש אותנו גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שתבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום.
אם אינך רוצה לקבל Cookies​, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא בדוק את ההוראות בקובץ העזרה של הדפדפן. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. זכור: מחיקת או נטרול העוגיות עלולים לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.