נתונים ודוחות כספיים

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

שנהדו"ח / צו
2018דוח כספי מבוקר לשנת 2018דוח כספי מבוקר2018
2018תמצית נתונים כספיים 2017תמצית נתונים כספיים2018
2018דוח כספי שנתי מבוקר 2017דוח כספי מבוקר2018
2018דוח כספי שנתי מבוקר 2016דוח כספי מבוקר2018
2016תמצית נתונים כספיים 2016תמצית נתונים כספיים2016
2016דוח כספי שנתי מבוקר 2015דוח כספי מבוקר2016
2016תמצית נתונים כספיים 2015תמצית נתונים כספיים2016