פרוטוקולים מליאת המועצה

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

תאריךקישור לפרוטוקולשמע/וידאו
16/06/2021
פרוטוקול מליאת מועצה מס 27הקלטת הישיבה2021פרוטוקול מליאת מועצה מס 27
23/05/2021
פרוטוקול מליאת מועצה מס 26הקלטת הישיבה2021פרוטוקול מליאת מועצה מס 26
24/03/2021
פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס 14 2021פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס 14
28/02/2021
פרוטוקול מליאה מן המניין מס 24פרוטוקול מליאת מועצה מספר 242021פרוטוקול מליאה מן המניין מס 24
14/02/2021
פרוטוקול שלא מן המניין מס 13 2021פרוטוקול שלא מן המניין מס 13
14/02/2021
פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס 23 2021פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס 23
03/01/2021
פרוטוקול שלא מן המניין מס 12 2021פרוטוקול שלא מן המניין מס 12
03/01/2021
פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס 22 2021פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס 22
13/12/2020
פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס 21 2020פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס 21
21/10/2020
פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס' 20 2020פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס' 20
16/10/2020
פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס' 19 2020פרוטוקול מליאת מועצה מן המניין מס' 19
14/10/2020
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 20 שלא התקיימה 2020פרוטוקול מליאת מועצה מס' 20 שלא התקיימה
19/08/2020
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 18 2020פרוטוקול מליאת מועצה מס' 18
17/08/2020
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 18 שלא התקיימה 2 2020פרוטוקול מליאת מועצה מס' 18 שלא התקיימה 2
20/07/2020
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 17 2020פרוטוקול מליאת מועצה מס' 17
23/06/2020
פרוטוקול שלא מן המניין מס 10 2020פרוטוקול שלא מן המניין מס 10
23/06/2020
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 16 2020פרוטוקול מליאת מועצה מס' 16
16/02/2020
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 15 2020פרוטוקול מליאת מועצה מס' 15
29/01/2020
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 14פרוטוקול מליאת מועצה מספר 142020פרוטוקול מליאת מועצה מס' 14
23/12/2019
פרוטקול שלא מן המניין מס 9 2019פרוטקול שלא מן המניין מס 9
23/12/2019
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 13הקלטת הישיבה2019פרוטוקול מליאת מועצה מס' 13
26/11/2019
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 122019-11-26 מליאת מועצה מן המניין מס' 122019פרוטוקול מליאת מועצה מס' 12
26/11/2019
פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 8פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 82019פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 8
31/10/2019
פרוטוקול מליאת מועצה מס' 11 2019פרוטוקול מליאת מועצה מס' 11
02/10/2019
פרטוקול מליאת מועצה מס' 10 2019פרטוקול מליאת מועצה מס' 10
04/09/2019
פרטוקול מליאת מועצה מס' 9 2019פרטוקול מליאת מועצה מס' 9
04/09/2019
פרטקול שלא מן המניין מס 6 2019פרטקול שלא מן המניין מס 6
04/08/2019
פרטוקול מליאת מועצה מס' 8הקלטת הישיבה2019פרטוקול מליאת מועצה מס' 8
19/06/2019
פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן מס 7 2019פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן מס 7
19/06/2019
פרטוקול מליאת מועצה מס' 7הקלטת הישיבה2019פרטוקול מליאת מועצה מס' 7
02/05/2019
מליאת מועצה שלא מן המניין 4 2019מליאת מועצה שלא מן המניין 4
08/04/2019
פרוטוקול מליאת מועצה 5 2019פרוטוקול מליאת מועצה 5
08/04/2019
פרוטוקול מליאת מועצה 6 2019פרוטוקול מליאת מועצה 6
18/02/2019
מליאת מועצה שלא מן המניין 3 2019מליאת מועצה שלא מן המניין 3
17/02/2019
פרוטוקול מליאת מועצה 4 2019פרוטוקול מליאת מועצה 4
17/01/2019
פרוטוקול מליאת מועצה 3 2019פרוטוקול מליאת מועצה 3
27/12/2018
פרוטוקול מליאת מועצה 1 2018פרוטוקול מליאת מועצה 1
24/12/2018
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 1 2018פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 1
30/08/2018
פרוטוקול מליאת מועצה 37 2018פרוטוקול מליאת מועצה 37
30/08/2018
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 21 2018פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 21
21/08/2018
פרוטוקול מליאת מועצה 32 2018פרוטוקול מליאת מועצה 32
16/08/2018
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 20 2018פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 20
15/07/2018
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 19 2018פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 19
11/07/2018
פרוטוקול מליאת מועצה 36 2018פרוטוקול מליאת מועצה 36
24/05/2018
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 18 2018פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 18
24/05/2018
פרוטוקול מליאת מועצה 35 2018פרוטוקול מליאת מועצה 35
14/03/2018
פרוטוקול מליאת מועצה 34 2018פרוטוקול מליאת מועצה 34
14/03/2018
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 17 2018פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 17
12/02/2018
פרוטוקול מליאת מועצה 33 2018פרוטוקול מליאת מועצה 33
12/02/2018
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 16 2018פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 16