פרוטוקולי ועדות המועצה

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

קטגוריהתאריךקישור לפרוטוקולשמע/וידאו
ועדת השלושה
04/07/2018
 ועדת השלושה2018
ועדת הקצאה
14/03/2019
 ועדת הקצאה2019
ועדת מלח
10/02/2020
 ועדת מלח2020
ועדת רכש
18/02/2020
 ועדת רכש2020
ועדת רכש
25/02/2020
 ועדת רכש2020
ועדת מלח
10/03/2020
 ועדת מלח2020
ועדת מלח
11/03/2020
 ועדת מלח2020
ועדת מלח
16/03/2020
 ועדת מלח2020
ועדת מלח
17/03/2020
 ועדת מלח2020
ועדת מלח
18/03/2020
 ועדת מלח2020
ועדת מלח
19/03/2020
 ועדת מלח2020
ועדת מלח
24/03/2020
 ועדת מלח2020
ועדת מלח
25/03/2020
 ועדת מלח2020
ועדת מלח
30/03/2020
 ועדת מלח2020
ועדת מלח
06/04/2020
 ועדת מלח2020
ועדת מלח
07/04/2020
 ועדת מלח2020
ועדת מלח
08/04/2020
 ועדת מלח2020
ועדת מלח
09/04/2020
 ועדת מלח2020
ועדת מלח
12/04/2020
 ועדת מלח2020
ועדת מלח
13/04/2020
 ועדת מלח2020
ועדת מלח
19/04/2020
 ועדת מלח2020
ועדת מלח
22/04/2020
 ועדת מלח2020
ועדת מלח
23/04/2020
 ועדת מלח2020
ועדת מלח
04/06/2020
 ועדת מלח2020
ועדת מלח
18/06/2020
 ועדת מלח2020
ועדת מלח
02/07/2020
 ועדת מלח2020
ועדת השלושה
20/07/2020
 ועדת השלושה2020
ועדת השלושה
20/07/2020
 ועדת השלושה2020
ועדת השלושה
02/08/2020
 ועדת השלושה2020
ועדת השלושה
07/09/2020
 ועדת השלושה2020
ועדת השלושה
23/09/2020
 ועדת השלושה2020
ועדת השלושה
24/09/2020
 ועדת השלושה2020
ועדת מלח
25/09/2020
 ועדת מלח2020
ועדת השלושה
30/09/2020
 ועדת השלושה2020
ועדת השלושה
07/11/2020
 ועדת השלושה2020
ועדת השלושה
30/11/2020
 ועדת השלושה2020
ועדת השלושה
24/12/2020
 ועדת השלושה2020
ועדת השלושה
15/02/2021
 ועדת השלושה2021
ועדת תמיכות
24/03/2021
 ועדת תמיכות2021
ועדת השלושה
03/06/2021
 ועדת השלושה2021